Tiileri-tiili kestää aikaa ja katseita

Aito Tiileri-tiili syntyy kuumentamalla savea yli 1000 asteen lämpötilassa. Näin savi saa erinomaiset keraamisen tuotteen ominaisuudet ja kestää hyvin suomalaisia sääoloja. Aito Tiileri-tiili pitää värinsä ja patinoituu kauniiksi kokonaisuudeksi vanhetessaan. Tiileri-merkki takaa, että saat aina aitoja poltettuja tiiliä. Tiiliä, jotka ovat kestäviä, viimeisteltyjä, väriltään virheettömiä ja suomalaiseen luontoon sopivia. Tiileri takaa myös, että saat tiilet ajallaan. Tiileri on valtakunnallinen tiilen toimittaja. Yli 50 vuoden aikana se on kasvanut suomalaisessa omistuksessa maan johtavaksi tiilen valmistajaksi. Kun valitset Tiilerin, saat parasta asiantuntemusta tiilirakentamiseen.

Tiileri-tulisijat

Tiileri-tulisija on hyvä lämmönlähde. Kun tulisijaa käytetään normaalissa asuintilassa peruslämmitysjärjestelmän tukena, oleellisinta on tulisijan toimivuus muun lämmityksen kanssa. Suuret tehot aiheuttavat epämukavaa lämmönvaihtelua, ja asuintilojen lämpötilojen noustessa yli tavoitetason osa energiasta menee hukkaan. Tiilen perusominaisuus on muihin tulisijoissa käytettäviin materiaaleihin verrattuna pienempi lämmönjohtavuus. Lämmönvarauskyky tulisijan massaa kohden on kuitenkin samalla tasolla kuin muilla materiaaleilla. Tämän vuoksi tiilitulisijan hetkelliset tehot ovat matalia, mutta toisaalta lämmönvarauskyky on hyvä. Tulisijan tasainen lämmönluovutus vaikuttaa asumisviihtyvyyteen, koska tällöin asuintilojen lämmönvaihtelu jää erittäin pieneksi. Energiansäästön kannalta puolestaan on tärkeää, että tulisijan lämpö pystytään käyttämään tehokkaasti hyväksi ja että luovutusteho on tasainen. Näin peruslämmitysjärjestelmä pystyy säätymään oikealle tasolle. Normaalin asunnon 125 m2 keskimääräinen lämmitystehon tarve on lämmityskaudella noin 3 kW. Täten tiilitulisijan 1,5 - 2 kW:n tehot ovat oikealla tasolla, jos tavoitteena on järkevä ja mukava lämpö.

Mikäli halutaan suuria hetkellisiä tehoja, esim. kylmänä olevan kesämökin lämmittämisessä, kannattaa hyvin varaavan tiilitulisijan lisänä olla suuritehoinen lämmönlähde. Tiileri-tulisijoihin kuuluvat hellat ovat nopeita ja suuritehoisia lämmönlähteitä, koska kuuma metallipinta luovuttaa nopeasti lämpöä. Mökissäkin tarvitaan varaavuutta ja tasaisuutta siinä vaiheessa kun peruslämpö on jo saatu oikealle tasolle. Jos siis halutaan, että myös yöllä ja aamulla on mukavan lämmintä, on mökissä järkevää olla hyvin varaava tiilitakka.

Tiileri-tulisijat ovat ns. kuorellisia tiilitulisijoja. Tulisija koostuu kolmesta osasta. Keskellä tulisijaa on tulitiilestä muurattu tulipesäosa, sen ympärillä hyvin lämpöä varaava runko-osa ja uloimpana 10 mm tulisijavillalla eristetty kuoriosa, joka muodostaa tulisijan näkyvän pinnan. Tulisijavillan tarkoitus on pitää pinta ja muut osat erillään, jotta lämpöliikkeet eivät aiheuttaisi tulisijan rakenteiden rikkoutumista. Villan merkitys lämpöä tasaavana tekijänä on myös suuri. Tulisijat liitetään hormiin alaosasta, mutta tarjolla on myös omat takkamallit kevythormia varten, jolloin piippu voi alkaa tulisijan päältä. Tiileri-tulisija on myös aina osaltaan perinteistä käsityötä, koska sen lopullinen ulkoasu syntyy muurarin käsistä.

Tiileri-tulisijojen kaikki osat kootaan pakettiin tehtaalla ja tiilet sekä tulenkestävät valuosat ovat valmiiksi työstettyinä. Tarkoituksena on helpottaa muuraustyötä niin, että likainen työ on tehty tehtaalla ja muurari pystyy keskittymään itse muuraukseen. Koska pakettien tavarat perustuvat tarkkaan piirustukseen, mitään turhaa ei tarvitse hankkia ja työmaalle kuljetetaan juuri oikea määrä tavaraa. Samalla jätteiden määrä vähenee, koska työstössä syntyvä tiilijäte voidaan hyödyntää raaka-aineena tehtaalla. Paketti ei sisällä mitoitus- eikä muuraustyötä.

Tiileri-tulisija on erittäin monipuolinen. Tiilivaihtoehtoja tulisijan pintaan on perinteisestä punatiilestä lähes valkoiseen tiileen. Vaaleat tiilet on toisinaan helpompi saada sopimaan muuhun sisustukseen, kun taas tummempien pintojen etuna on helppohoitoisuus. Tulisijan näköön ja persoonallisuuteen voi vaikuttaa myös eri kuviomalleilla. Tiileri-tulisija voidaan myös pinnoittaa esim. valkoisella antiikkilaastilla tai vaikka kaakelilla.